DO GÓRY

Kontakt

FTF Development S.A.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce


NIP: 657 27 72 847     REGON: 260207113     Sąd Rejonowy w Kielcach,    X Wydział Gospodarczy    Krajowego Rejestru Sądowego,    KRS Nr: 0000301770    Kapitał zakładowy płacony w całości: 92.450.000,00 PLN